kimmo.paajanen(at)oamk.fi | +358 40 661 2871

  • Arctic Drone Labs Facebook

© 2019 by Arctic Drone Labs.

Etsi

Pohjois-Pohjanmaan Drooniekosysteemin kehityshanke


Pohjois-Pohjanmaan Drooniekosysteemin kehityshanke on Oulun ammattikorkeakoulun (Oamk) toteuttama kehityshanke joka on osarahoitettu Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen kautta. Hankkeessa rakennetaan alueellinen drooniosaamiskeskittymä ja seudullinen yhteistyönverkosto, jolla kiihdytetään alueella tapahtuvaa drooneihin liittyvää osaamista ja liiketoimintaa.


Droonit eli pienoishelikopterit ja niihin liittyvä teknologia kehittyvät huimaa vauhtia ja niitä voidaan hyödyntää yhä uusilla ja uusilla toimialoilla ja sovelluskohteissa. Esimerkkejä näistä ovat maa- ja metsätalous, kaivostoiminta, poliisi, rajavalvonta, pelastustoiminta, pohja- ja maanmittaus, erilaiset infratarkistukset (kuten mastot, tuulivoimalat, sillat, voimalinjat), kuljetukset tai varastointi.

Droonien ympärille on kasvamassa uudenlaista liiketoimintaa ja ne tulevat muuttamaan perinteisiä toimintatapoja monilla aloilla niin maailmalla kuin meillä Pohjois-Pohjanmaalla. Suomeen on jo syntynyt alueellisia drooniosaamiskeskittymiä ja seudullisen yhteistyönverkostoja esimerkiksi Pirkanmaalle, Keski-Suomeen ja Kymenlaaksoon.

Hankkeessa luodaan Pohjois-Pohjanmaalle alueellinen laaja- ja monialainen drooniosaamiskeskittymä ja seudullinen yhteistyönverkosto, jolla kiihdytetään alueella tapahtuvaa drooneihin liittyvää osaamista ja liiketoimintaa.

Hankkeessa 1) tunnistetaan tarvittavat toimijat ja osaaminen drooniekosysteemiin, 2) määritellään toimenpiteet yhteistyön, yhteisöllisyyden ja innovatiivisuuden tukemiseksi ja 3) luodaan operatiivinen malli ekosysteemien toiminnan vakiinnuttamiseksi.

Kenelle? Kenen kanssa? * Drooni-palveluja tarjoaville tai drooneja ja niihin liittyvää teknologia liiketoiminnassaan hyödyntäville yrityksille

* Drooneihin liittyvää teknologiaa ja tietoteknisiä ratkaisuja kehittäville yrityksille ja tutkimuslaitoksille

Hanke tekee tiivistä yhteistyötä muiden droonialueen hankkeiden, kansallisen Arctic Drone Labs- ja seudullisten toimijaverkostojen kanssa.


Yhteyshenkilö: Ritva Horneman

Kotisivu: https://www.oamk.fi/c5/fi/tutkimus-ja-kehitys/hankkeet/drooniekosysteemi


Rahoittajat: